ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтында 1998 жылдан бастап теориялық, эксперименттік және практикалық сипаты бар жаңа ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялайтын «Отан тарихы» ғылыми – теориялық журналы басылып, ғылыми жұртшылықты әлемдік тарихнамалық үдерістегі жаңалықтармен таныстырады. Жаңа үрдістерді қолдауға және қазақстандық гуманитарийлер зерттеулерінің инновациялық бағыттарын, жас ғалымдардың бастамаларын дамытуға, ғылымдағы ғылыми шешімдер мен тұжырымдамалық тәсілдерді көрсетуге бағытталған.
Журналдағы мақалаларды жариялау Қазақстан мен іргелес елдердің тарихы, Деректану, тарихнама, археология, этнология, антропология, мәдениетінің өзекті мәселелері бойынша іргелі және қолданбалы сипаттағы жұмыстарды қамтиды.
Журналды шығару Кезеңділігі – жылына төрт рет. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарық көреді.
Журнал қазақстандық шетелдік ғалымдармен, ғылыми ұжымдармен, Білім және ғылым мекемелерімен ынтымақтастық үшін ашық.