Редакция

Бас редактор

Қабылдинов Зиябек Ермұханұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының директоры (Алматы қ., Қазақстан).

Е-mail: kabulzia@rambler.ru Тел.: +77014070164

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56195670100

Редакциялық алқа

Абдырахманов Толобек Абылович – тарих ғылымдарының докторы, профессор, И. Арабаев атындағы Қырғыз Мемлекеттік университетінің ректоры (Бішкек қ., Қырғызстан).

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210389934

Аяған Бүркітбай Ғелманұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары (Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208108181

Әбусейітова Меруерт Қуатқызы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі. Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының тарихи материалдарды зерттеу жөніндегі Республикалық орталығының директоры, ЮНЕСКО-ның «Ғылым және руханият» кафедрасының меңгерушісі (Алматы қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208107912

Әбіл Еркін Аманжолұлытарих ғылымдарының докторы, профессор, Мемлекет тарихы институтының директоры (Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55801644900

Әжіғали Серік Ескендірұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, Шығыс елдері архитектурасы Халықаралық академиясының корр.-мүшесі, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі: https://orcid.org/0000-0002-6209-4618

Әлімбай Нұрсан – тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік музейінің директоры (Алматы қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55860087100

Жұмағұлов Қалқаман Тұрсынұлы – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, «Дүниежүзі тарихын зерттеу орталығының» директоры, Геттинген университетінің (Германия) құрметті профессоры (Алматы қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56610302100

Кудряченко Андрей Иванович –тарих ғылымдарының докторы, профессор, Украина Ұлттық ғылым академиясының Дүниежүзі тарихы институтының директоры (Киев қ., Украина).

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212411664&eid=2-s2.0-85076598704

Көмеков Болат Ешмұхамедұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Қыпшақтану Халықаралық институтының директоры, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры (Алматы қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193858171

Любичанковский Сергей Валентинович – тарих ғылымдарының докторы, профессор, Орынбор Мемлекеттік Педагогикалық университетінің Ресей тарихы кафедрасының меңгерушісі (Орынбор қ., РФ).

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56682830200

Мұхтар Әбілсейіт Қапизұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, «Сарайшық» Мемлекеттік тарихи-мәдени қорығының директоры (Атырау қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193092619

Петер Финке (Dr. Peter Finke) – PhD, Макс Планк атындағы Институт, Цюрих университеті (Цюрих қ., Швейцария).

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55124700300

Смағұлов Оразақ Смағұлұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Италияның Болонья Ғылым Академиясының мүше корреспонденті, ҚР Ұлттық музейінің физикалық антропология лабораториясының меңгерушісі (Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22979625700

Сыдықов Ерлан Бәтташұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры (Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан).

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190531589

Уяма Томохико –PhD, Хоккайдо университетінің Славян-Еуразиялық зерттеулер орталығының профессоры (Саппоро қ., Жапония).

Профиль сілтемесі:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56471951500

Жауапты редактор

Құдайбергенова Айжамал Ибрагимқызы – тарих ғылымдарының докторы, доцент, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан).

Е-mail: akudaybergen@mail.ru Тел.: +77714110133

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193866512

Ғылыми редактор

Қозыбаева Махаббат Мәлікқызы – PhD, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан).

Е-mail: koz.mahabbat_85@mail.ru Тел.: +77773678083

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55933887400

Жауапты хатшы

Мурзаходжаев Қуаныш Мәдиұлымагистр, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан).

Е-mail: kuka_ist@mail.ru Тел.: +77072258984

Профиль сілтемесі: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204918411

Техникалық хатшылар

Зікірбаева Венера Серікқызы – магистр, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының кіші ғылыми қызметкері (Алматы қ., Қазақстан).

Бауыржан Сабыржан дизайнер,Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты (Алматы қ., Қазақстан).